Dialogstudion sätter samtalet och den personliga utvecklingen i fokus.

Christina.

Jag vill lyfta begreppet terapi till att istället handla om dialog och kommunikation.

Att vara människa innebär att vi alla fastnar känslomässigt mellan varven i relationer, situationer, upplevelser, föreställningar och dilemman där vi upplever blockeringar. Då behöver vi tänka nytt och höja vår medvetenhet kring vad som hindrar oss från att se klart.

När vi förstår hur vår livserfarenhet påverkar våra val och styr våra handlingar kan vi lättare förändra och förstå värdet av ett sundare samspel mellan tanke, känsla och handling och närma oss det som ger oss mening och skapar välbefinnande.

Christina Birgitta Larsen Persson

Filosofi.

Grunden i mitt arbete är att kropp och själ utgör en enhet. Att växa som människa sker på många nivåer där kroppen, vårt intellekt, vårt känsloliv och vår samlade upplevelse hör ihop.

Vår historia har format oss och den påverkar oss och ur den växer sig egenskaper starka som blir våra styrkor men också våra svagheter beroende på hur vi lär oss att hantera dem.

Tänk helhet.

När vi ses har jag fokus på dig som individ antingen du är ensam, i en grupp eller i samhället i stort. Det viktiga är att du vill lära känna dig själv och är nyfiken på hur din historia styr dina val, hur du agerar, reagerar och förhåller dig till situationer du hamnar- eller försätter dig i. Oavsett om det är i ditt yrke eller du som privatperson.

Likt en organisation som lägger tid på att identifiera mål och mening, se över sin helhet, jobba fram kommunikationskanaler för att förvalta affärsidé och innehåll på bästa sätt gäller samma sak för dig och mig som individer.

Jag tror på kraften i människan och viljan att använda modet för att utforska vad som hindrar oss att göra det vi längtar efter, se det som blockerar oss och förstå vad som pockar på inom oss.

Varför?

Ja, skälen kan vara många!

Kontakt.

Jag anpassar även mitt perspektiv genom:

  • Föreläsningar
  • Webinar
  • Workshops
  • Coachingprogram

Hör av dig om du vill veta mer!

info@dialogstudion.se
070-731 35 64