Dialogstudion
Där viljan är förutsättningen för all förändring.
Tusen anledningar.

Dialogstudion drivs med visionen att göra personlig utveckling spännande och samtalet mellan människor enklare. 

Ordningen hemma måste inte vara hotad för att du ska vilja utforska dig själv och du behöver inte ha haft en traumatisk barndom för att vilja förstå avsikten bakom dina handlingar, beteendemönster och tidiga överlevnadsstrategier.

På Dialogstudion har jag fokus på dig som individ antingen du är ensam, i en grupp eller i samhället i stort. Det viktiga är att du vill lära känna dig själv och är nyfiken på hur din historia styr dina val, hur du agerar, reagerar och förhåller dig till situationer du hamnar- eller försätter dig i. Oavsett om det är i ditt yrke eller du som privatperson. 

För mig är det en självklarhet att det inom varje människa bor något som ger oss mening och kan bidra till ett ökat välbefinnande.Likt en organisation som lägger tid på att identifiera mål och mening, se över sin helhet, jobba fram kommunikationskanaler för att förvalta affärsidé och innehåll på bästa sätt gäller samma sak för dig och mig som individer.

Jag tror på kraften i människan och viljan att använda modet för att utforska vad som hindrar oss att göra det vi längtar efter, se det som blockerar oss och förstå vad som pockar på inom oss.

Jag ville lyfta begreppet terapi till att istället handla om dialog och kommunikation och formade därför ett vardagsrum dit mina klienter har möjlighet att bjuda in en eller flera i deras nätverk, i syfte att skapa förståelse för sig själv och för varandra.

Grunden i min livsfilosofi är att kropp och själ utgör en enhet. Att växa som människa sker på många nivåer där kroppen, vårt intellekt, vårt känsloliv och vår samlade upplevelse hör ihop. Vi är ett resultat av den historia vi bär inom oss. Den har format oss och den påverkar oss och ur den växer sig egenskaper starka som blir våra styrkor men också våra svagheter beroende på hur vi lär oss att hantera dem. 

Att vara människa innebär att vi alla fastnar känslomässigt mellan varven i relationer, situationer, upplevelser, föreställningar och dilemman där våra blockeringar gör oss påminda. Då behöver vi tänka nytt och höja vår medvetenhet kring vad som hindrar oss från att se klart.

När vi förstår hur vår livserfarenhet påverkar våra val och styr våra handlingar kan vi lättare förändra och förstå värdet av ett sundare samspel mellan tanke, känsla och handling och närma oss det som ger oss mening och skapar välbefinnande.

Ibland är det bra att vända på saker och ting.
Kontakt

Mail
info@dialogstudion.se

Telefon
+46 70 731 35 64

Rådmansgatan 88
113 29 Stockholm

Sociala medier
Linkedin
Facebook
Instagram